Pozorně čtěte:

Před odesláním reklamace nejprve zboží pečlivě vyčistěte, vyhrazujeme si právo znečištěné zboží při přijetí odmítnout a na vaše náklady jej zaslat zpět, popřípadě na Vaši žádost zařízení odborně vyčistíme (zpoplatněno). Zálohujte si svá data, při reklamaci za uchování dat neručíme! Nejlépe uveďte zboží do továrního nastavení, pokud to povaha závady dovoluje. Odhlaste všechny účty a zámek obrazovky. Jsou-li na zařízení aplikované dodatečné ochranné prvky (primárně ochranná skla/fólie u mobilních telefonů), neručíme za jejich zachování. Zkontrolujte, zda zařízení není mechanicky poškozeno, pokud ano, takové zařízení nesplňuje předpoklady pro záruční opravu. Pečlivě zásilku zabalte, aby nedošlo po cestě k poškození (nevhodným zabalením zaniká nárok na náhradu škody při reklamaci u přepravce!). Pokud možno zašlete zařízení v původním originálním balení s veškerým příslušenstvím. Adresa obchodu pro  reklamace a vrácení Krejnická 1, Praha 4.