Odstoupení od kupní smlouvy

V případě odstoupení nebo reklamace mobilního telefonu

Pokud máte na telefonu upevněné např. ochranné sklíčko, folii nebo kryt, doporučujeme sejmout před odesláním. Vzhledem k následné práci v servisu a naší plné kapacitě nejsme schopni zajistit, aby tyto doplňky byly k vám dodány zpět a v neporušeném stavu. Zároveň prosíme o zálohování veškerých dat (kontakty, fotografie atd.) před odesláním přístroje. Pro urychlení celého procesu je vhodné, aby bylo zařízení odhlášeno z účtu a odkódované od bezpečnostních zámů. Bez tohoto kroku nemusí být reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy zahájena. 

V případě zakoupení zboží na provozovně, nebo po rezervaci přes internet a následného vyzvednutí a možnosti odzkoušení zboží na místě, zaniká nárok na vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě. 

 

KDY MOHU OSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY ? 

Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je to zákonem vyloučeno. Odstoupení od smlouvy je možné i předtím, než si zboží převezmete. V žádném případě prodávající nesmí spojit toto právo s jakoukoli sankcí.

Prodávající je povinen vás informovat o právu na odstoupení od smlouvy a poskytnout vám písemný vzorový formulář, který vám odstoupení usnadní. V opačném případě se může lhůta pro odstoupení prodloužit až na rok a 14 dní.

§ 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

V JAKÉM PŘÍPADĚ NEMOHU ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY ?

Zákon stanoví výjimky, kdy není možné od smlouvy do 14 dnů odstoupit, ani když se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory.

Nejde to, jestliže bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo přizpůsobeno vaší osobě. Jedná se o případy, kdy objednané zboží je jedinečné, typickým příkladem je tričko s vaší fotografií nebo nábytek s atypickými rozměry, který prodávající nemá v nabídce. Naopak, pokud vlastnosti zboží vybíráte z několika možností předem daných prodávajícím (vzorník, výběr z několika rozměrů a podobně), nepůjde o danou výjimku a právo odstoupit vám náleží.

Další výjimku představuje zboží, které se rychle kazí (některé druhy potravin, řezané květiny).

Odstoupit do 14 dnů nelze ani v případě, kdy dodané zboží bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím. Tak tomu může být například, pokud již před malováním smícháte dodanou bílou pokojovou barvu s jiným odstínem.

Při koupi na ičo ,nebo do zahraničí, právo na 14ti denní vrácení zaniká, stejně tak, pokud si zákazník přeje jakkoliv do zboží zasáhnout, například změnit hdd, paměť ram atd. 

U určité skupiny zboží není možné od smlouvy odstoupit, pokud jej rozbalíte a z hygienických či zdravotních důvodů jej není vhodné vracet, například zubní kartáček, kontaktní čočky, balené potraviny a podobně. Musí se však jednat o hygienický, utěsněný obal, který zboží chrání.

Když si koupíte zvukovou nebo obrazovou nahrávku či počítačový program na tzv. hmotném nosiči (CD, DVD, USB flash disk a podobně), můžete uplatnit právo na odstoupení od smlouvy pouze do chvíle, než zboží vyjmete z originálního obalu.

Odstoupit od smlouvy do 14 dnů nelze, pokud si mimo obchodní prostory koupíte noviny, periodika nebo časopis. Jestliže však uzavřete smlouvu o předplatném, právo na odstoupení od smlouvy máte.

Zrušit smlouvu do 14 dnů nelze u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zvláštního zákona. Rovněž není možné odstoupení od smluv na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, k nimž může dojít i během 14 denní lhůty a které nezávisí na vůli podnikatele.

§ 1837 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

Zrušit kupní smlouvu nelze rovněž u vráceného zboží, které není kompletní nebo jeho chybějící část není doručeno do předem stanovené zákonné lhůty. 

Zrušit kupní smlouvu rovněž nelze pokud je zařízení běžné užíváno v zákonem dané lhůtě 14 dnů. Spotřebitel se smí se zbožím seznámit stejně jako by se s ním seznámil na prodejně, nikoli ho běžně užíval pro svou potřebu. 

 

JAK SE POČÍTÁ LHŮTA PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY  ?

Klíčový je okamžik uzavření smlouvy. Den co jste zboží převzali, je prvním dnem 14denní lhůty. Víkendy a svátky se do 14ti dnů počítají, jako běžný den a v případě odstoupení od smlouvy musí být zboží v kompletním balení nejpozději 14tý den u nás fyzicky na místě. V případě, že nebude dodáno veškeré zboží včetně doplňkového zboží dárků atd, nárok na odstoupení od smlouvy odpadá, popřípadě se prodlužuje do doby dodání zboží kompletního, samozřejmě totožném ve stavu, ve kterém Vám bylo odesláno. 

Nebylo-li zatím zboží dodáno kompletně, lhůta pro odstoupení od smlouvy běží až od převzetí poslední dodávky zboží. Naproti tomu objednáte-li si přes internet například roční předplatné časopisu, vycházejícího každý měsíc, 14denní lhůta běží jenom od prvního dodaného čísla.

Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat prodávajícímu i poslední den 14denní lhůty.

§ 605, § 607, § 1818, § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

CO SE DĚJE PO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ?

V důsledku odstoupení se smlouva ruší. Vaší povinností je vrátit prodávajícímu zboží, nejpozději do 14 dnů, náklady na zaslání zboží nesete vy.

Pokud vám ale prodávající dovezl na základě uzavřené smlouvy domů nadměrné zboží, například různé čistící stroje, velké sady nádobí, matrace, které není možné odeslat běžně poštou, musí si zboží na své náklady u vás doma opět vyzvednout a odvézt, když se rozhodnete odstoupit od smlouvy.

Povinností prodávajícího je vám vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně počátečních nákladů na dodání zboží, nejpozději do 14 dnů. Musí k tomu využít stejný způsob, jakým jste platili, pokud se nedohodnete na jiném. S vrácením částky je oprávněn počkat, dokud od vás neobdrží buď zboží nebo doklad o jeho odeslání.

§ 1831, § 1832, § 1834, § 1835 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

UPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA NALEZNETE ZDE